شهر در ایران زمین

کد شناسه :11438
شهر در ایران زمین

شهر در ایران زمین تألیف : حسن باستانی راد - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : استان در جهان ایرانی 2 : واژه شناسی و گونه شناسی تاریخی شهر و روستا 3 : پویایی شهر ایرانی در فراگرد زمان 4 : پیکرشناسی شهر ایرانی - شهر در ایران زمین - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر