پارادايم هاي نوين توسعه روستايي

کد شناسه :11528
پارادايم هاي نوين توسعه روستايي

پارادايم هاي توسعه روستايي : سياست ها و حكمروايي تأليف : محمدرضا رضواني ترجمه : محمدرضا رضواني ، حميدرضا باغياني ، سارا جعفري - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : وضعيت مناطق روستايي 2 : سياست روستايي : راهبردهاي نوين 3 : راهبردهاي حكمروايي براي حمايت از توسعه روستايي - پارادايم هاي توسعه روستايي : سياست ها و حكمروايي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر