به سوی یک رنسانس شهری

کد شناسه :11910
به سوی یک رنسانس شهری

به سوی یک رنسانس شهری ، گزارش پایانی کارگروه ویژه به مدیریت لرد راجرز ترجمه : محمدسعید ایزدی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : شهر پایدار 2 : وادار به کار کردن شهرها 3 : به وجود آوردن دارایی های شهری بیشتر ( حداکثر استفاده از سرمایه ها و دارایی های شهری خود ) 4 : سرمایه گذاری 5 : پایدار کردن رنسانس - به سوی یک رنسانس شهری گزارش پایانی کارگروه ویژه به مدیریت لردراجرز - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر