پاریس چگونه پاریس شد ؟ - پاکزاد - معصوم زاده

کد شناسه :14561
پاریس چگونه پاریس شد ؟ - پاکزاد - معصوم زاده

پاریس چگونه پاریس شد ؟ : فرایند آفرینش یک شهر مدرن تألیف : جوان ای دژان مترجم : سروش معصوم زاده - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : پلی که از آن ره ، پاریس به شهری مدرن تبدیل گشت : پون نف 2 : پرتوی شهر نور : میدان ووژ 3 : جزیره جادویی : جزیره سن لویی 4 : شهر در دوران شورش : شورش حق طلبی (فروند ) 5 : شهر گشاده رو : بولوارها ، پارک ها و خیابان های پاریس 6 : شهر سرعت و نور : خدماتی که موجب دگرگونی شهری گشت 7 : شهری به مثابه پایتخت مد 8 : شهری با سرمایه و ثروت نو 9 : شهر تعزل ، شعر و احساس - پاریس چگونه پاریس شد ؟ فرایند آفرینش یک شهر مدرن - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر