برنامه ريزي تعاملي كاربري زمين

کد شناسه :11991
برنامه ريزي تعاملي  كاربري زمين

برنامه ريزي تعاملي كاربري زمين : راهنماي ايجاد اعتماد ميان همسايگان پيمانكاران مقامات رسمي برنامه ريزي و دوستداران محيط زيست تأليف : كارل كد ترجمه : غلامرضا لطيفي و فاطمه وكيل - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : برنامه ريزي تعاملي : چه كسي ؟چه چيزي ؟چرا؟چگونه ؟ 2 : فرايند برنامه ريزي تعاملي پروژه هاي بهتر و محله هاي بهتر به كمك تعامل خلاق 3 : پرسش ها و پاسخ هايي درباره برنامه ريزي تعاملي 4 : چگونگي همكاري با پيمانكار 5 : عكس هاي هوايي و لوازم مدل سازي پروژه 6 :چگونگي طراحي پروژه هاي به زيستي اجتماعي 7 : طرح جامع و برنامه ريزي تعاملي - برنامه ريزي تعاملي كاربري زمين - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر