برنامه ريزي و مديريت نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري

کد شناسه :12000
برنامه ريزي و مديريت نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري

برنامه ريزي و مديريت نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري تأليف : پروانه زيويار ، آزاده عظيمي و امين فرجي ملائي - باستان شناسي - كتاب پرهام - 1 : كليات 2 : ابعاد اقتصادي و روشهاي تأمين منابع مالي در نوسازي بافتهاي فرسوده شهري 3 : مديريت بحران در بافت هاي فرسوده شهري 4 : مشاركت مردمي در نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري 5 : توانمند سازي ساكنين بافت هاي فرسوده شهري 6 : مديريت شهري در بافت هاي فرسوده شهري - برنامه ريزي و مديريت نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر