طرح استقرار BIM چارچوب عملی اجرای مدل سازی اطلاعات

کد شناسه :12220
طرح استقرار BIM چارچوب عملی اجرای مدل سازی اطلاعات

طراح استقرار bim چارچوب عملی اجرای مدل سازی اطلاعات ساختمان تألیف : آتودسک اینک ترجمه : علی زارع بیدکی - معماری - کتاب پرهام - 1 : دید سازمانی bim : اهداف bim ، پلان های مدل شده ( شبیه سازی شده ) ، استاندارد سازی مدل ها ، دقت و ابعاد ، مدل سازی خصوصیات اجزا ، مدل سازی سطح جزئیات ، سیستم اندازه گیری رایج ، مدل های تحلیلی ، آنالیز برآورد مقادیر ، تحلیل زمان بندی ، تحلیل تجسمی ، تحلیل انرژی ، تحلیل سازه ای ، برنامه ریزی ابزارهای تحلیلی ، برنامه ریزی برای کارمندان ، ساختار سازمانی ، ساختار جاری ، ساختار پیشنهاد شده ، مهارت های فردی ، مهارت های موجود ، مهارت های مورد نیاز ، استخدام کارمند ، برنامه آموزشی ، برنامه پیاده سازی سیستم ها ، مدیریت اسناد ، برنامه تکنولوژی ، انتخاب نرم افزار ، خلق مدل ، یکپارچه سازی مدل ، پویش تداخلات و معارض ، تجسم مدل ، ترتیب بندی مدل ، مدل برآوردی ، مدیریت پروژه هماهنگ و منسجم ، نیازمندی های زیرساختی ، نیازمندی های سخت افزاری فصل دوم : پروژه استقرار طرح BIM : مرور کلی ، شروع پروژه ، تعریف پروژه ، هسته تیم همکاری ، اهداف و آرمان های پروژه ، نقشه فرایند همکاری ، تعریف روش های تحویل پروژه ها ، فازها ، مایل استون های پروژه ، مدیران مدل ، برنامه ریزی مدل ها ، اجزای مدل ، ساختار نام گذاری فایل ها ، دقت و بعدسازی و اندازه گیری ، مدل سازی مشخصات اعضا ، نقطه منبع پروژه ، انتخاب سیستم اندازه گیری ، نیازمندی های اسناد قرارداد قابل تحویل ، طراحی مفهومی ، اجرائیات اسناد ساخت، ساخت ، مدیریت تأسیسات ، برنامه تحلیلی ، مدل های تحلیلی ، تحلیل مقدار یا متره ، آنالیز زمانی ، تحلیل پایش تعارضات و برخوردها ، برنامه ریزی ابزارهای تحلیلی ، برنامه ریزی همکاری و ارتباطی پروژه ، برنامه تکنولوژی پروژه ، انتخاب نرم افزاری ، یکپارچه سازی مدل ن پویش تداخلات و معارض ، تجسم مدل ، ترتیب بندی مدل ، مدل برآوردی ، مدیریت پروژه هماهنگ و منسجم ، نیازمندی های سیستم و مدیریت ، نیازهای کاربران - طرح استقرار BIM چارچوب عملی اجرای مدل سازی اطلاعات ساختمان - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر