شهر زیبا - مبانی عوامل معیارها

کد شناسه :12223
شهر زیبا - مبانی عوامل معیارها

کتاب شهر زیبا مبانی عوامل معیارها ، محمد نقی زاده ، انتشارات سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان ، شهرسازی ، زیباسازی شهری و زیبایی شناسی ، کتاب پرهام ، تعاریف و کلیات زیبایی و زیبایی شناسی مراتب زیبایی موضوعات و مفاهیم مرتبط با زیبایی جایگاه زیبایی در شهرسازی و عوامل زیبایی شهر معیارهای شهرزیبا دریافت ها و توصیه ها شهر زیبا مبانی عوامل معیارها ،

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر