نامکان ها

کد شناسه :8066
نامکان ها

نامکان ها : درآمدی برانسان شناسی سوپر مدرنیته تألیف : مارک اژه ترجمه : منوچهر فرهومند - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : نامکان ها و شهرشناسی ایران 2 : از ترجمه نامکان تا نامکان ترجمه 3 : نزدیک و جای دیگر 4 : مکان انسان شناختی 5 : از مکان ها تا نا مکان ها 6 : پسگفتار 7 : ارجاعات - نامکان ها : درآمدی بر انسان شناسی سوپر مدرنیته - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر