بررسي زندگي فضاي عمومي

کد شناسه :12407
بررسي زندگي فضاي عمومي

بررسي زندگي فضاي عمومي تأليف : يان گل و بيگيت اسوار ترجمه : محمد سعيد ايزدي و سمانه محمدي و سمانه خبيري - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : فضاي عمومي حيات شهري كنش متقابل 2 : چه كسي كجا چگونه ؟ 3 : شمارش نقشه برداري ردگيري و ساير ابزارها 4 : مطالعات زندگي فضاي عمومي از منظر تاريخي 5 : روش انجام كار ملاحظات تحقيق 6 بررسي زندگي فضاي عمومي در عمل 7 : بررسي زندگي فضاي عمومي و سياست شهري - بررسي زندگي فضاي عمومي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر