ارتباطات از راه دور و شهر

کد شناسه :12514
ارتباطات از راه دور و شهر

ارتباطات از راه دور و شهر : مکان های شهری و فضاهای الکترونیک در عصر جهانی - استیون گراهام ،سایمون ماروین - محمود شورچه - شهرسازی ، برنامه ریزی شهری و منطقه ای - انتشارات پرهام نقش - کتاب پرهام - 1 : مقدمه ای بر ارتباطات از راه دور و شهر ، تحولات موازی 2 : ارتباطات از راه دور به عنوان یک چالش پارادایمی3 : رویکرد ارتباطات از راه دور و شهر ،تقابل دیدگاه ها 4 : اثرات ارتباطات از راه دور بر اقتصاد شهر 5 : اثرات ارتباطات از راه دور بر زندگی اجتماعی و فرهنگی شهر 6 : اثرات ارتباطات از راه دور بر محیط زیست شهر 7 : اثرات ارتباطات از راه دور بر ریزساخت و حمل و نقل شهر 8 : اثرات ارتباطات از راه دور بر فرم فیزیکی شهر 9 : اثرات ارتباطات از راه دور بر برنامه ریزی ،سیاست و حکمروایی شهر 10 : نتایج ارتباطات از راه دور و آینده شهر - ارتباطات از راه دور و شهر : مکان های شهری و فضاهای الکترونیک در عصر جهانی شدن - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر