فضاهای جنسیتی و تجربه شهر

کد شناسه :13413
فضاهای جنسیتی و تجربه شهر

فضاهای جنسیتی و تجربه شهر از ژرف نگری فرهنگی تا مردم سالاری در عمل تألیف : مسعود اسدی محل چالی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : فضاهای جنسیتی 2 : فضاهای شهری و تجربه شهری و تجربه زنان و مردان 3 : فرهنگ و مردم سالاری با تأکید ویژه بر ایران 4 : فضاهای جنسیتی در بستر فرهنگی 5 : الگوی شهر بدون جنسیت و مردم سالاری - فضاهای جنسیتی و تجربه شهر از ژرف نگری فرهنگی تا مردم سالاری در عمل - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر