نوآوري و حيات شهري نقدي برمفهوم پايداري

کد شناسه :12531
نوآوري و حيات شهري نقدي برمفهوم پايداري

نوآوري و حيات شهري : نقدي بر مفهوم پايداري تأليف : شادناز عزيزي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : گسترش ذهن 2 : از نظريه اجتماعي شهري تا جامعه شناسي مصرف 3 : متابوليسم شهري 4 : برگشت پذيري 5 : چرخه نوسازي انطباقي و پانارشي 6 : دارايي هاي نامشهود شهري 7 : تراكنش هاي شهري ( بنگاه هاي خلاق ) 8 : شهر خلاق ( پويايي هاي ميان اقتصاد رسمي و غير رسمي ) - نوآوري و حيات شهري : نقدي بر مفهوم پايداري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر