چيستي راهبرد درآمدي بر الگوهاي شكل گيري راهبرد

کد شناسه :12630
چيستي راهبرد درآمدي بر الگوهاي شكل گيري راهبرد

چيستي راهبرد : درآمدي بر الگوهاي شكل گيري راهبرد تأليف : ريچارد ويتينگتون ترجمه : بهمن حاجي پور ، ماجد ناجي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : راهبرد چيست و چه اهميتي دارد؟ 2 : نظريه هاي راهبرد 3 : رهبري راهبردي 4 : انتخاب رهبردي 5 : راهبردهاي رشد 6 : مديريت راهبرد 7 : راهبرد چه اهميتي دارد ؟ - چيستي راهبرد : درآمدي بر الگوهاي شكل گيري راهبرد - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر