شناسايي مسيرهاي گردشگري با رويكرد ميراث جهاني ثبت شده ايران

کد شناسه :12709
شناسايي مسيرهاي گردشگري با رويكرد ميراث جهاني ثبت شده ايران

شناسايي مسيرهاي گردشگري با رويكرد ميراث جهاني ثبت شده ايران توسط سازمان يونسكو ترجمه و تأليف : آرش نورآقايي ، ساراسادات مكيان ، رحيم عنبر - گردشگري - كتاب پرهام - 1 : معرفي سازمان آموزشي ، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو ) 2 : ميراث جهاني ثبت شده جمهوري اسلامي ايران در يونسكو 3 : كنوانسيون ميراث فرهنگي ناملموس 2003 4 : ميراث فرهنگي ناملموس جهاني جمهوري اسلامي ايران در يونسكو 5 : گذري كوتاه به انواع ديگر ميراث از نظر يونسكو 6 : ميراث ديجيتال 7 : مفهوم ميراث ديجيتال 8 : ميراث فرهنگي زير آب 9 : انواع ميراث فرهنگي زير آب در جهان 10 : نشانه هاي بهره برداري از درياها 11 : ميراث مكتوب يا حافظه جهاني 12 : ذخيره گاه هاي زيست كره - شناسايي مسيرهاي گردشگري با رويكرد ميراث جهاني ثبت شده ايران توسط سازمان يونسكو - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر