سیاستگذاری جهانگردی

کد شناسه :8068
سیاستگذاری جهانگردی

سیاستگذاری جهانگردی تألیف : کالین مایکل هال ، جان ام جنکینز ترجمه : سید محمد اعرابی ، داود ایزدی - گردشگری - کتاب پرهام - 1 : درآمدی بر سیاستگذاری جهانگردی 2 : نقش اصول نهادینه شده در سیاستگذاری جهانگردی 3 : نقش ارزش ها در سیاستگذاری جهانگردی 4 : نقش گروه های ذینفع در فرایند سیاستگذاری جهانگردی 5 : نقش قدرت در سیاستگذاری جهانگردی 6 : ارزیابی و نظارت بر سیاستگذاری جهانگردی 7 : مطالعه سیاست های جهانگردی - سیاستگذاری جهانگردی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر