فضا و نظریه اجتماعی

کد شناسه :12746
فضا و نظریه اجتماعی

فضا و نظریه اجتماعی تألیف : آندژی ژیلنیتس ترجمه : محمود شورچه - پرهام نقش - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : کارل مارکس : فضامندی ضمنی ماتریالیسم تاریخی 2 : جورج زیمل : جامعه شناسی فضا 3 : هنری لوفور : تولید فضا 4 : دیوید هاروی : اقتصاد سیاسی فضا 5 : میشل فوکو : فضا ، دانش و قدرت 6 : داشته ها و دورنماها : فضامند شدن مدرنیته امروز - فضا و نظریه اجتماعی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر