شهر و بافت فرسوده با بررسی مفهوم هویت - دانش پژوه

کد شناسه :13713
شهر و بافت فرسوده با بررسی مفهوم هویت - دانش پژوه
موجود نیست

شهر و بافت فرسوده با بررسی مفهوم هویت تألیف : حمید دانش پژوه ، محمدرضا مقامی ، امید جدی فرزانه - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مفاهیم اولیه 2 : از سنت تا نو شدن 3 : تاریخ نوسازی و رویکردهای کنگره های بین المللی 4 : قوانین و شناسه ها 5 : هویت ، حس مکان و فرسودگی - شهر و بافت فرسوده با بررسی مفهوم هویت - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر