شهرشناسی تطبیقی ایران با تاکید بر استانهای مازندران و هرمزگان

کد شناسه :1291
شهرشناسی تطبیقی ایران با تاکید بر استانهای مازندران و هرمزگان

شهرشناسی تطبیقی با تأکید بر استانهای مازندران و هرمزگان تألیف : پروانه شاه حسینی و محمدتقی رهنمایی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : تعاریف و مفاهیم 2 : درآمدی بر شهر و شهرنشینی در ایران 3 : تفاوتهای منطقه ای و تدابیر و سیاستهای برنامه ای در ایران 4 : معرفی کلی استانهای مازندران و هرمزگان 5 : نظام شهر و شهرنشینی در استانهای مازندران و هرمزگان - شهرشناسی تطبیقی ایران با تأکید بر استانهای مازندران و هرمزگان - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر