امنیت و طراحی سایت

کد شناسه :7265
امنیت و طراحی سایت

امنیت و طراحی سایت تألیف : لئوناردو جی هوپر ، مارتا جی دورگ ترجمه : محمدجواد رحمانی ، نازیلا دلدار ، عاطفه عیسی نظرفومنی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : طراحی امنیتی سایت 2 : چارچوب درک امنیت سایت 3 : مفاهیم طراحی امنیت مکان 4 : مطالعات موردی 5 : نتیجه - امنیت و طراحی سایت - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر