معيارهاي ساختار محلات شهري پايدار با تكيه بر اقليم گرم و خشك

کد شناسه :12835
معيارهاي ساختار محلات شهري پايدار با تكيه بر اقليم گرم و خشك

معيارهاي ساختار محلات شهري پايدار : با تكيه بر اقليم گرم و خشك ايران تأليف : حامد مضطرزاده ، وحيده حجتي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : چارچوب پايه پژوهش 2 : بررسي متون و ادبيات موضوع 3 : تبيين مفهوم پايداري و تعاريف آن 4 : تبيين مفهوم محله و تعاريف آن 5 : معيارهاي ساختار محلات شهري پايدار 6 : آزمون فريضه 7 : نتيجه گيري - معيارهاي ساختار محلات شهري پايدار : با تكيه بر اقليم گرم و خشك ايران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر