توسعه فرهنگي و اجتماعي در حوزه شهري

کد شناسه :12852
توسعه فرهنگي و اجتماعي در حوزه شهري

توسعه فرهنگي و اجتماعي در حوزه شهري مجموعه دستاوردهاي فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران تأليف : محمدباقر تاج الديني - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : كليات 2 : مديريت اجتماعي و فرهنگي شهر تهران 3 : انديشه و دانش شهري 4 : هويت اسلامي ، ايراني و انقلابي شهر تهران 5 : فرهنگ عمومي و باورهاي ديني شهروندان 6 : مشاركت هاي شهروندي 7 : تحكيم بينان خانواده 8 : بهبود سبك زندگي شهروندان 9 : فرهنگ شهروندي 10 : رفاه و خدمات اجتماعي 11 : سلامت شهري ( ترويج جامعه سلامت محور ) 12 : توسعه ورزش همگاني 13 : توسعه و تقويت اقتصاد فرهنگي شهر 14 : توسعه فضاهاي اجتماعي و فرهنگي - توسعه فرهنگي و اجتماعي در حوزه شهري : مجموعه دستاوردهاي فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر