بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

کد شناسه :1300
بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

تئوری ساختاری : بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود تئوری و کاربرد تألیف : سید بهرام بهشتی اول - عمران - کتاب پرهام - 1 : کلیات 2 : پاسخ لرزه ای سازه ها 3 : پاسخ غیرخطی سازه ها تحت اثر زلزله 4 : اعمال روش عملکردی - بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود تئوری و کاربرد - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر