اقتصاد و سياست گذاري گردشگري ج1

کد شناسه :12869
اقتصاد و سياست گذاري گردشگري ج1

اقتصاد و سياست گذاري گردشگري تأليف : لري داير ، پتر فورسيث ، وايان داير ترجمه : محمدحسين ايماني خوشخو ، ولي الله علي زاده - گردشگري - كتاب پرهام - 1 : مروري بر مباحث اقتصادي و تعاريف گردشگري 2 : تقاضاي گردشگري 3 : پيش بيني تقاضاي گردشگري 4 : عرضه گردشگري 5 : استراتژي هاي قيمت گذاري در گردشگري 6 : سهم اقتصادي ، اثرات اقتصادي و خالص منافع گردشگري 7 : سهم و مشاركت اقتصادي گردشگري ، حساب اقماري گردشگري 8 : تحليل اثرات اقتصادي گردشگري مدل داده - ستانده 9 : اثرات اقتصادي گردشگري : مدل تعادل عمومي 10 : تحليل هزينه - فايده 11 : اقتصاد و سياست گذاري گردشگري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر