درک رفتار سازه ها

کد شناسه :3371
درک رفتار سازه ها

درک رفتار سازه ها تألیف : فولر مور ترجمه : محمود گلابچی - معماری - کتاب پرهام - 1 : نظریات سازه ای 2 : سیستم های خرپایی 3 : سیستم های قابی 4 : سیستم های کششی 5 : سیستم های پوسته ای 6 : نحوه ترکیب سیستم - درک رفتار سازه ها - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر