اهل کجا هستیم ؟

کد شناسه :3572
اهل کجا هستیم ؟

اهل کجا هستیم ؟ ( هویت بخشی به بافت های مسکونی ) - تألیف : مروارید قاسمی اصفهانی - معماری - کتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : پایگاه نظری : عینیت ، تصویر ذهنی ، هویت ، عدم احراز هویت و تبعات آن ، احراز هویت و تبعات آن ، پویایی هویت ، شرایط هویت مندی 3 : راهکارهای عملی 4 : برقراری شرایط هویت مندی : امکان بازشناسی ، شرایط لازم برای بازشناسی یک محله به عنوان حوزه ، ایده های پیشنهادی برای دست یابی به درهم تنیدگی ، نفوذپذیری و خوانایی ، شرایط لازم برای بازشناسی یک محله به عنوان مکان سکونت ، ایده های پیشنهادی برای دست یابی به آسایش ، امنیت ، آرامش ، خودمانی بودن و دنجی ، برخورداری از تشخیص ، شرایط لازم برای تشخیص محله به عنوان بخشی از شهر ، شرایط لازم برای تشخیص محله میان سایر محلات شهر ، شرایط لازم برای تشخیص اجزای محله - اهل کجا هستیم ؟ ( هویت بخشی به بافت های مسکونی ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر