استاندارد ملی درزگیرهای ساختمانی

کد شناسه :13129
استاندارد ملی درزگیرهای ساختمانی

استاندارد ملی درزگیرهای ساختمانی تألیف : سازمان ملی استاندارد ایران - عمران - کتاب پرهام - 1 : درزهای ساختمانی - اصول کلی برای طراحی 2 : ساختمان - درزگیر قسمت اول : تعیین قابلیت روزنرانی درزگیر - ساختمان درزگیرها قسمت 2 : تعیین قابلیت روزنرانی درزگیرها با استفاده از ابزارهای استاندارد شده - ساختمان ها درزگیرها - تعیین خواص چسبندگی ، پیوستگی درزگیرها - استاندارد ملی درزگیرهای ساختمانی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر