فرمول های مهندسی عمران تیر و ستون

کد شناسه :6620
فرمول های مهندسی عمران تیر و ستون

فرمول های مهندسی عمران - تیر و ستون تألیف : تایلر گرگوری هیکس ترجمه : کورش محمودی ، طیبه گلی - عمران - کتاب پرهام - 1 : ضریب تبدیل واحد برای مهندسی عمران 2 : فرمول های تیر 3 : فرمول های ستون 4 : فرمول های شمع و شمع گذاری - فرمول های مهندسی عمران - تیر و ستون - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر