سیاست اقتصاد معماری و شهر

کد شناسه :13259
سیاست اقتصاد معماری و شهر

سیاست ، اقتصاد ، معماری و شهر تألیف : رضا کشاورز نوروزپور - معماری و شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : فضا ، معماری و شهر 2 : اقتصاد ، معماری و شهر 3 : سیاست ، معماری و شهر - سیاست ، اقتصاد ، معماری و شهر - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر