مهارتهاي كاربردي در arc gis10.3 با cd

کد شناسه :13327
مهارتهاي كاربردي در arc gis10.3 با cd
موجود نیست

مهارت هاي كاربردي در ArcGIS 10.3 تأليف : هژير كريمي ، مسعود عبداللهي - نقشه برداري و راه - كتاب پرهام - فصل 1 : محيط كاري Arcmap فصل 2 : محيط كاري Arc Catalog فصل 3 : زمين مرجع نمودن نقشه هاي رستري فصل 4 : رقومي سازي نقشه هاي رستري فصل 5 : جدول اطلاعات توصيفي فصل 6 : پرسش و پاسخ توصيفي فصل 7 : اندازه گيري طول در عارضه هاي خطي و مساحت در عارضه هاي سطحي فصل 8 : تبديل هندسه عوارض فصل 9 : آناليزهاي برداري - دستورات Extraxt فصل 10 : آناليزهاي برداري - دستور Buffer فصل 11 : آناليزهاي برداري : دستورات روي هم گذاري فصل 12 : آناليزهاي رستري - نقشه رقومي ارتفاع 13 : دانلود و تهيه تصاوير dem و موزائيك نمودن تصاوير رستري فصل 16 : كلاسه بندي نقشه هاي رستري فصل 17 : تبديل رستر به بردار فصل 18 : پرسش و پاسخ توصيفي از لايه هاي رستري فصل 19 : درون يابي فصل 20 : طراحي و اضافه كردن اجزاي نقشه - مهارت هاي كاربردي در ArcGIS 10.3 - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر