طراحی شهری و اقتصاد سیاسی فضایی

کد شناسه :1356
طراحی شهری و اقتصاد سیاسی فضایی

طراحی شهری و اقتصاد سیاسی فضایی بررسی و نقد 50 سال اخیر تألیف : الکساندر کاتبرت ترجمه : رضا بصیری مژدهی ، حمیده فرهمندیان - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : طراحی شهری - تعاریف 2 : طراحی شهری - تئوری 3 : تلاش هایی در جهت سنتز ترکیب 4 : تئوری های یکپارچه 5 : مواضع تئوریک جدید 6 : اقتصاد سیاسی 7 : اقتصاد سیاسی فضایی و طراحی شهری 8 : نتیجه گیری - طراحی شهری و اقتصاد سیاسی فضایی بررسی و نقد 50 سال اخیر - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر