روش هاي مديريت پروژه 1 و 2 - برمايه ور

کد شناسه :13473
روش هاي مديريت پروژه 1 و 2 - برمايه ور

روش هاي مديريت پروژه 1 و 2 تأليف : بهنود برمايه ور ، اعظم كشاورز حدادها - عمران - كتاب پرهام - 1 : اصول و مباني مديريت 2 : گروه هاي فرآيندي مديريت پروژه بر اساس استاندارد گستره دانش مديريت پروژه 3 : حوزه هاي دانش مديريت پروژه بر اساس گستره دانش مديريت پروژه 4 : برنامه ريزي و كنترل اجرايي پروژه ها 5 : برآورد و كنترل محدوديت ها در پروژه ها 7 : اصول مديريت منابع انساني در پروژه ها 8 : اصول مديريت ارتباطات در پروژه ها 9 : اصول مديريت ريسك در پروژه ها 10 : اصول مديريت يكپارچگي در پروژه ها 11 : مباني سيستم ها و تصميم گيري در پروژه ها - روش هاي مديريت پروژه 1 و 2 - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر