راهنمای اجرای برای مدیریت پروژه ، فرآیند و روش های سازمانی برای حمایت از پروژه

کد شناسه :16911
راهنمای اجرای برای مدیریت پروژه ، فرآیند و روش های سازمانی برای حمایت از پروژه

کتاب راهنمای اجرای برای مدیریت پروژه فرآیند و روش های سازمانی برای حمایت از پروژه های پیچیده ، تألیف آرزو صیادی کردکندی ، ناصر خوزم ، انتشارات اساتید دانشگاه ، عمران ، کتاب پرهام ، چالش های پشتیبانی از پروژه های پیچیده ، بهبود موفقیت پروژه با استفاده از استراتژی ها و فرآیندهای منابع انسانی ، بهبود بازگشت سرمایه گذاری پروژه با استفاده از مدیریت پورتفولیو پروژه چابک ، برقراری و توسعه دفتر پیشتیبانی از پروژه در شرکت ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر