شنیدن شهر ، پورمحمدرضا

کد شناسه :17648

کتاب شنیدن شهر ، چرا برای طراحی برنامه ریزی و روایت یک شهر به شنیدن قصه هایش نیاز داریم ، لیونی سندرکاک ، جیمز تراگ مورتن ، لیون امیل ، رابرت آ بیورگارد ، باربارا اکشتاین ، نوید پورمحمدرضا ، چرخش روایی در شهرسازی مروری انتقادی ، اهمیت قصه و قصه گویی در کنش شهرسازی ، شکل دادن آینده ی لوییویل از درون قصه و گل ، خلق فضا قصه ها در شهرسازی ، دموکراسی قصه گویی و شهر پایدار ، شنیدن شهر چرا برای طراحی برنامه ریزی و روایت یک شهر به شنیدن قصه هایش نیاز داریم ، نوید پورمحمدرضا ، نشر اطراف .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر