سامانه اطلاعات جغرافيايي و تحليل تصميم چند معياري - اكبر پرهيزكار

کد شناسه :13505
سامانه اطلاعات جغرافيايي و تحليل تصميم چند معياري - اكبر پرهيزكار

سامانه اطلاعات جغرافيايي و تحليل تصميم چند معياري تأليف : ياچك مالچفسكي ترجمه : اكبر پرهيزكار ، عطا غفاري گيلانده - شهرسازي - كتاب پرهام - بخش اول : مقدمات و مفاهيم اوليه 1 : داده هاي جغرافيايي ، اطلاعات و تصميم گيري 2 : مقدمه اي بر سامانه اطلاعات جغرافيايي 3 : مقدمه اي بر تحليل تصميم چندمعياري بخش دوم : تحليل تصميم چندمعياري فضايي 4 : معيارهاي ارزيابي 5 : گزينه ها و محدوديتهاي تصميم گيري 6 : وزن دهي معيار 7 : قواعد تصميم گيري 8 : تحليل حساسيت بخش سوم : سامانه هاي پشتيبان تصميم گيري چند معياري فضايي 9 : سامانه هاي پشتيبان تصميم گيري فضايي 10 : مطالعات موردي - سامانه اطلاعات جغرافيايي و تحليل تصميم چند معياري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر