تحلیل فضاهای شهری

کد شناسه :2828
تحلیل فضاهای شهری

تحلیل فضاهای شهری تألیف : مریم رزقی ، کامبیز رزقی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : آشنایی با شهرسازی 2 : شکل شهر 3 : تصویر و سیمای شهر 4 : بافت فرسودگی 5 : کیفیت محیط شهری 6 : کیفیت زیبایی 7 : فضای شهری 8 : سازماندهی فضای شهری 9 : کاربری اراضی شهری - تحلیل فضاهای شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر