ساماندهي و آمايش سياسي فضاي شهري - احمدي پور

کد شناسه :13563
ساماندهي و آمايش سياسي فضاي شهري - احمدي پور

ساماندهي و آمايش سياسي فضاي شهر ي نوشته زهرا احمدي پور و مصطفي قادري حاجت - شهرسازي - 1 : هستي شناسي و ماهيت شهر 2 : نيروهاي اثرگذار بر پويايي شهر 3 : نظريه هاي جغرافيايي سياسي شهر 4 : ابعاد سياسي و اداري شهر 5 : اصول و روشهاي ساماندهي سياسي فضاي شهر - ساماندهي و آمايش سياسي فضاي شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر