مدیریت توسعه روستایی

کد شناسه :2606
مدیریت توسعه روستایی

مدیریت توسعه روستایی تألیف : محمدصادق ابراهیمی - شهرسازی - کتاب پرهام -بخش اول : توسعه 1 : مفهوم توسعه 2 : پارادایم توسعه 3 : موانع توسعه 4 : شاخص های سنجش توسعه بخش دوم : توسعه روستایی 5 : مفهوم توسعه روستایی 6 : الگوها و مدل های توسعه روستایی 7 : فقر و فقرزدایی روستایی 8 : جهانی سازی و توسعه روستایی - مدیریت توسعه روستایی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر