طرح و محاسبه راه آهن - کی منش

کد شناسه :13692
طرح و محاسبه راه آهن - کی منش

طرح و محاسبه راه آهن تألیف : محمودرضا کی منش - عمران - 1 : کلیات و تعاریف 2 : روسازی راه آهن 3 : بارگذاری و تحلیل سیستم خطوط ریلی 4 : بستر راه آهن 5 : طرح هندسی مسیر 6 : سوزن و دستگاه خطوط 7 : راه آهن پرسرعت 8 : تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن 9 : برقی کردن خطوط راه آهن - طرح و محاسبه راه آهن - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر