مدیریت روسازی برای راهها ، فرودگاهها و پارکینگ ها

کد شناسه :4538
مدیریت روسازی برای راهها ، فرودگاهها و پارکینگ ها

مدیریت روسازی برای راهها ، فرودگاهها و پارکینگ ها تألیف : محمد شاهین ترجمه : محمود عامری و فرهاد افتخارزاده - عمران - 1 : مقدمه 2 : تعریف شبکه روسازی 3 : روش های بررسی و درجه بندی وضعیت خرابی روسازی 4 : آزمایش های غیر مخرب برای تعیین افت و خیزها 5 : اندازه گیری و تحلیل ناهمواری 6 : اندازه گیری مقاومت در برابر لغزندگی 7 : مدل های پیش بینی وضعیت روسازی 8 : مروری بر روشهای ترمیم و نگهداری 9 : مدیریت در سطح شبکه 10 : مدیریت در سطح پروژه مدیریت روسازی برای راهها ،فرودگاهها و پارکینگ ها - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر