مدیریت توسعه منطقه ای با تاکید بر ایران - زیاری

کد شناسه :13719
مدیریت توسعه منطقه ای با تاکید بر ایران - زیاری

مدیریت توسعه منطقه ای با تأکید بر ایران تألیف : کرامت الله زیاری - عمران - کتاب پرهام - 1 : مفاهیم کلیدی در مدیریت توسعه منطقه ای 2 : نظریه های مدیریت توسعه منطقه ای 3 : مدیریت توسعه منطقه ای در منتخبی از کشورهای جهان 4 : آر دی اس : چارچوب سیاستی مدیریت توسعه منطقه ای 5 : برنامه ریزی و مدیریت توسعه منطقه ای در ایران 6 : ساختار مدیریت توسعه منطقه ای در ایران 7 : آسیب شناسی مدیریت توسعه منطقه ای در ایران 8 : پیشنهاد الگوی مطلوب مدیریتی توسعه منطقه ای برای ایران - مدیریت توسعه منطقه ای با تأکید بر ایران - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر