فضاهای امید - هاروی

کد شناسه :13785
فضاهای امید - هاروی

فضاهای امید تألیف : دیوید هاروی ترجمه علی رضا جباری (آذرنگ ) - شهرسازی - کتاب پرهام - فصل اول : بازگشت به مارکس : توسعه ناموزون جغرافیایی - فصل دوم : جغرافیای مانیفست - فصل سوم : کارگران همه کشورها متحد شوید فصل چهارم : جهانی سازی امروزی فصل پنجم : توسعه ناموزون جغرافیایی و حقوق همگانی - درباره بدن و شخصیت های سیاسی در فضای جهانی فصل ششم : بدن به سان راهبرد انباشت - لحظه آرمانشهر - فصل هفتم : سیاست های بدنی و پیکار برای دستیابی به دستمزد معیشتی - گفت و گوهایی در باب چندگانگی بدیل ها فصل هشتم : فضاهای آرمانشهر فصل نهم : آرمانشهر باوری دیالکتیکی فصل دهم : درباره ی معماران ، زنبوران عسل و نوع بشر فصل یازدهم مسئولیت ها در برابر طبیعت و طبیعت انسان فصل دوازدهم : معماران عصیانگر در پهنه ی کار - فضاهای امید - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر