انديشه هاي نو در مديريت و حكمروايي شهري - مهدي زاده

کد شناسه :13873
انديشه هاي نو در مديريت و حكمروايي شهري - مهدي زاده
موجود نیست

انديشه هاي نو در مديريت و حكمروايي شهري تأليف : جواد مهدي زاده - شهرسازي - كتاب پرهام - درآمدي بر الگوي حكمروايي شهري - انواع رويكردهاي نظري درباره حكمروايي - تحولات حكومت و دولت در عصر جهاني شدن - گذار از دولت اقتدار به دولت مدني - حاكميت شايسته و ضرورت احياي حوزه عمومي - نگاهي به تعاريف و مفاهيم حكمروايي - مولفه ها و شاخص هاي حكمروايي شهري - حكمروايي شهري و مديريت شهري در كشورهاي در حال توسعه - ضرورت اصلاح نظام مديريت توسعه شهري در ايران - موانع ساختاري مديريت توسعه شهري تهران در دهه 1370 شمسي - شوراهاي اسلامي شهر ، چالش ها و تنگناها ، راهكارها و توصيه ها - حكمروايي شهري ، مباني نظري و ضرورت شكل گيري آن در ايران - انديشه هاي نو در مديريت و حكمروايي شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر