تاریخ شهر و شهرسازی در جهان - سیاهویی

کد شناسه :13662
تاریخ شهر و شهرسازی در جهان - سیاهویی

تاریخ شهر و شهرسازی در جهان تألیف : حمیدرضا عامری سیاهویی و صابر زند - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : دوران اولیه شهرهای نخستین 2 : عهد عتیق 3 : شهرهای قرون وسطی 4 : تاریخچه رنسانس 5 : باروک ، نگرش اقتدار گرایانه به شهر و شهرسازی 6 : دوران تجدید سازمان و مبانی شهرسازی مدرن 7 : شهرسازی پست مدرن - تاریخ شهر و شهرسازی در جهان - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر