زنان شهر و شهرسازي

کد شناسه :13874
زنان شهر و شهرسازي

زنان ، شهر و شهرسازي ( مجموعه مقالات ) تأليف : جواد مهدي زاده - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : در جست و جوي شهرهاي انساني تر توليد فضاي جنسيتي ، بازتوليد 2 : روابط اجتماعي نابرابر 3 : زنان و رويكرد عدالت جنسيتي در توسعه پايدار 4 : درآمدي بر فضاهاي امن شهي با رويكرد جنسيتي 5 : منشور اروپايي زنان در شهر 6 : زنان و حكمروايي خوب شهري 7 : نظري به انديشه ي آرمانشهر زنان 8 : نقش زنان در توسعه محله ، بررسي موانع و معرفي تجربه هايي ساده از مشاركت زنان در امر توسعه 9 : آموزش زيست محيطي زنان و تغيير در الگوهاي مصرف جامعه ( بررسي موردي شهر همدان ) 10 : زنان ، از اندروني تا عرصه عمومي 11 : زنان و فضاهاي شهري 12 : هويت يابي زنانه در فضاهاي عمومي ميزگرد جنسيت و شهر 13 : طبيعت را قرباني توسعه نكنيم - زنان شهر و شهرسازي ( مجموعه مقالات ) - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر