طراحی شهری فضا و جامعه - مدنی پور

کد شناسه :13976
طراحی شهری فضا و جامعه - مدنی پور

طراحی شهری ، فضا و جامعه تألیف : علی مدنی پور ترجمه : بهناز امین زاده ، راضیه رضا بیگی ثانی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : در مورد طراحی شهری 2 : شکل دهی به محیط شهری 3 : در جست و جوی شهری منظم 4 : شهرسازی ارتباط دهنده 5 : شهرسازی باز آفرین 6 : شهرسازی فراگیر 7 : شهرسازی اکولوژیکی 8 : شهرسازی دموکراتیک 9 : شهرسازی معناگرا 10 : شهرسازی اجتماعی - فضایی : ارتباطات و گسست ها - طراحی شهری ، فضا و جامعه - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر