میراث فرهنگی و گردشگری در کشورهای در حال توسعه

کد شناسه :3697
میراث فرهنگی و گردشگری در کشورهای در حال توسعه

میراث فرهنگی و گردشگری در کشورهای در حال توسعه تألیف : دالن جی تیموثی ، جیان پی نیاوپان ترجمه : اکبر پورفرج ، جعفر باپیری - گردشگری - کتاب پرهام - 1 : مسائل و چالش های میراث در مناطق در حال توسعه 2 : مسائل و چالش های میراث : دیدگاه های منطقه ای - میراث فرهنگی و گردشگری در کشورهای در حال توسعه - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر