حقوق و قوانین شهری در ایران - صفایی پور

کد شناسه :14003
حقوق و قوانین شهری در ایران - صفایی پور

کتاب حقوق و قوانین شهری در ایران ، مسعود صفائی پور ، جواد زارعی ، شاهرخ زادولدی خواجه ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، حقوق و قوانین شهری تعاریف و مفاهیم ، سیر تاریخی قوانین و مقررات شهری ، الگوهای مدیریت و اداره ی شهر ، قوانین شهرداری ها و شوراها ، قوانین و مقررات ناظر بر محدوده های شهری ، طرح های توسعه شهری و قوانین و مقررات ناظر بر آن ، کتاب حقوق و قوانین شهری در ایران ، مسعود صفایی پور ، جواد زارعی ، شاهرخ زادولی خواجه ، نشر آراد .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر