ریخت شناسی شهری - مقدمه ای بر مطالعه فرم فیزیکی شهرها - دانشگاه تهران - طبیبیان

کد شناسه :15761
ریخت شناسی شهری - مقدمه ای بر مطالعه فرم فیزیکی شهرها - دانشگاه تهران - طبیبیان

ریخت شناسی شهری : مقدمه ای بر مطالعه فرم فیزیکی شهرها تألیف : ویتر اولیویرا ترجمه : منوچهر طبیبیان ، علی ضیایی علیشاه - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : عناصر فرم شهری 3 : عوامل و فرآیندهای دگرگونی شهری 4 : شهرها در طول تاریخ 5 : سه شهر 6 : رویکردهای گوناگون مطالعه فرم شهر 7 : از نظریه تا عمل 8 :روابط با سایر زمینه های دانش 9 : نتیجه گیری - ریخت شناسی شهری : مقدمه ای بر مطالعه فرم فیزیکی شهرها - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر