قصه شهر

کد شناسه :1421
قصه شهر

قصه شهر : تهران ، نماد شهر نوپرداز ایرانی با تأکید بر دوره 1299-1332 - تآلیف : سید محسن حبیبی - شهرسازی - کتاب پرها م - 1 : شهر به سان یک قصه 2 : قصه شهر و اجزای آن 3 : پیرنگ ( حادثه ، واقعه ، رویداد ، الگوها و روایت ها ) 4 : شخصیت و شخصیت پردازی 5 : حقیقت مانندی 6 : درون مایه یا مضمون 7 : موضوع ، قلمرو و خلاقیت 8 : زاویه دید ( زاویه روایت ) 9 : صحنه و صحنه آرایی 10 : گفتگو در داستان 11 : سبک یا شیوه روایت 12 : لحن و روایت 13 : شهر و حواس پنجگانه 14 : شهر و نمادهایش 15 : بازنگاهی به قصه شهر 16 : قصه شهر ادامه دارد - قصه شهر - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر